KONTAKT

UMiG Bardo
ul. Rynek 1
57-256 Bardo
tel.: 12 345 678 910
promocja@bardo.pl
www.bardo.pl

All rights reserved @ Bardo 2019

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

KONTAKT

UMiG Bardo
ul. Rynek 1
57-256 Bardo
tel.: 12 345 678 910
promocja@bardo.pl
www.bardo.pl

All rights reserved @ Bardo 2019

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020